Mini urnen 250 ml

Een mini urn is heel geschikt wanneer de as wordt onderverdeeld onder meerdere nabestaanden. Maar ook als de as grotendeels wordt verstrooid en een kleine hoeveelheid wordt bewaard als aandenken. Het dekseltje, wat ook mooi is beschilderd, dient als sluitplaat en moet worden verlijmd Zo wordt er voor gezorgd dat de as veilig in de urn wordt bewaard.